Ge(001) before and after gold evaporation and annealing
Kernel of the 4-probe microscope (left), crushed tip on Si surface (middle), two STM tips over gold structures on Ge(001) surface

Project supported by the National Science Centre (formerly by the Polish Ministry of Science and Higher Education) under the polish title:

Adsorpcja molekuł chiralnych badana przy pomocy kriogenicznej mikroskopii STM/NC-AFM

contract number: 0922/B/H03/2010/39 (registration number N N202 092239) for years 2010 - 2012

W ramach projektu będą prowadzone badania dotyczące adsorpcji chiralnych molekuł organicznych ((+)-2-aza- [6[helicene, (rac)-5-cyano-[7]helicene, (rac)-5,5’-dicyao-[7]helicene) na powierzchniach metali szlachetnych i izolatorów. Dzięki zastosowaniu kriogenicznej mikroskopii tunelowej (STM) oraz bezkontaktowej mikroskopii sił atomowych (NC-AFM) z wykorzystaniem sensorów typu ’tuning fork’ przebadane zostanie zachowanie molekuł przy pokryciach znacznie mniejszych niż monowarstwa. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tworzeniu supramolekularnych, chiralnych klastrów molekuarnych. W przypadku podłoży metalicznych (powierzchnie (111) metali szlachetnych Cu i Ag) sprawdzona będzie rola oddziaływania molekuły (+)-2-aza-[6]helicenu z podłożem, a zwłaszcza z quasi-dwuwumiarowym gazem elektronowym na powierzchni tych metali. Przebadana zostanie również rola momentów dipolowych, w które molekuły zostały wyposażone, w formowaniu małych klasterów chiralnych. Jednocześnie, dzięki użyciu mikroskopii NC-AFM, sprawdzona ostanie możliwość kotwiczenia molekuł wyposarzonych w polarne grupy cyjankowe na powierzchni kryształów jonowych.

joomla template 1.6