Ge(001) before and after gold evaporation and annealing
Kernel of the 4-probe microscope (left), crushed tip on Si surface (middle), two STM tips over gold structures on Ge(001) surface

Job offers

NEW OFFERS

 

 

Kraków 21.10.2019 

Oferta pracy na stanowisko Doktorant-stypendysta

Wymagania:

·        Ukończone studia magisterskie z obszaru nauk ścisłych

·        Kandydat/-ka powinien być aktualnie studentem studiów doktoranckich lub uczestnikiem szkoły doktorskiej

·        Znajomość obsługi układów ultra-wysokiej próżni (UHV)

·        Umiejętność obsługi skaningowego mikroskopu tunelowego (STM)

·        Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z anglojęzycznej literatury 

Opis zadań:

Stypendysta będzie uczestniczył w prowadzeniu badań nad syntezą nowych układów molekularnych na powierzchniach krystalicznych. W ramach eksperymentów badane będą metody wytwarzania nowych molekuł, a także prowadzona będzie dogłębna charakteryzacja ich struktury i właściwości elektronowych.

Typ konkursu: Sonata Bis 7 – ST

Termin składania ofert: 31.10.2019, 12:00

Forma składania ofert: elektronicznie na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 2500 PLN miesięcznie na okres 12 miesięcy od 1.12.2019.

 

Dodatkowe informacje:

 

Zainteresowane osoby powinny przesłać zgłoszenie i życiorys naukowy wraz z listą publikacji w formacie pdf na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Kandydaci mogą zostać zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Stypendystów wyłoni powołana w tym celu komisja.

 

Bliższe informacje uzyskać można pod następującym adresem mailowym: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . W dokumencie proszę zawrzeć także formułę zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru ze strony: http://bragg.if.uj.edu.pl/RODO_Stypendium.docx.

 

 

 

EXPIRED

 

03.09.2019 Kraków  Call for applications for a PhD candidate with scholarship 1, deadline 2019.09.20

03.09.2019 Kraków  Call for applications for a PhD candidate with scholarship 2, deadline 2019.09.20

Department of Physics of Nanostructures and Nanotechnology at the Institute of Physics, Jagiellonian University in Krakow offers the following scholarships in "Pomost" programme:

Applications and documents in electronic form, as well as questions regarding the offer should be addressed to: dr Marta Targosz-Korecka ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
joomla template 1.6