Ge(001) before and after gold evaporation and annealing
Kernel of the 4-probe microscope (left), crushed tip on Si surface (middle), two STM tips over gold structures on Ge(001) surface

Weekly seminars

 

 

 • 2019-09-17, 15:00,
  mgr Rafał Zuzak (IFUJ),
  "Badanie właściwości fizycznych nanostruktur grafenowych wytwarzanych na powierzchniach wybranych kryształów"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-06-25, 15:00,
  mgr Magdalena Rusaczonek (IFUJ),
  "Zastosowanie dynamiki molekularnej do modelowania glikokaliksu, cd."
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-06-11, 15:00,
  mgr Michał Kański (IFUJ),
  "Zastosowanie klastrów (H2O)n w spektrometrii mas jonów wtórnych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-06-04, 15:00,
  mgr Dawid Maciążek (IFUJ),
  "Symulacje powstawania nanostruktur powierzchniowych podczas bombardowania wiązką jonową"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-05-28, 15:00,
  mgr Łukasz Bodek (IFUJ),
  "Adsorpcja ftalocyjanin cyny (SnPc) na powierzchni rutylu (110) TiO2"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-04-16, 15:00,
  mgr Agnieszka Grabarek (IFUJ),
  "Monowarstwy SAM z fosfonową grupą czołową"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-02-19, 15:00,
  mgr Magdalena Rusaczonek (IFUJ),
  "Zastosowanie dynamiki molekularnej do modelowania glikokaliksu"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-01-15, 15:00,
  mgr Michał Kański (IFUJ),
  "Opracowanie potencjału ReaxFF z ładunkami niejawnymi
  do opisu oddziaływań w układach C/H/O"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-01-08, 15:00,
  mgr Sviatoslav Hrabar (IFUJ),
  "Study of the application of the 2D substrates in SIMS experiments"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-11-20, 15:00,
  mgr Mateusz Wróbel (IFUJ),
  "Stabilność termiczna warstw SAM na bazie naftalenu na powierzchni Ag(111)"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-10-30, 15:00,
  mgr Mikołaj Gołuński (IFUJ),
  "Modelowanie komputerowe rozpylenia cienkiej warstwy organicznej z grafenu"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2018-10-23, 15:00,
  mgr Jacek Szczerbiński (Politechnika Federalna w Zurychu,  Laboratorium Chemii Organicznej),
  "Nanocząstki, plazmony i gorące elektrony, czyli jak zrobić desorpcję stymulowaną elektronami w warunkach standardowych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-10-16, 15:00,
  mgr Dawid Maciążek (IFUJ),
  "Wpływ kąta padania wiązki na powstawanie nanostruktur powierzchniowych w technice SIMS"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-10-03, 11:15,
  Dr. Sascha Koch (Universität Bielefeld​, Germany),
  "Carbon Nanomembranes"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-06-28, 14:00,
  mgr Łukasz Bodek (IFUJ),
  "Adsorpcja ftalocyjanin cyny (SnPc) na powierzchni rutylu (011) TiO2 – Badania STM"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-06-26, 15:15,
  mgr Magdalena Rusaczonek (IFUJ),
  "Wstęp do teorii sprężystości, część 2"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-06-19, 15:15,
   Dr. Francesco Allegretti  (Physics Department E20, Technical University of Munich, Germany),
  "Tailoring and atomic-scale description of hybrid nanostructures on surfaces: a spectroscopy view"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-06-05, 15:15,
  mgr Dawid Maciążek (IFUJ),
  "Symulacje komputerowe procesu deponowania molekuł organicznych za pomocą klastra argonowego"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-05-29, 15:15,
  Prof. Dr. Michael Zharnikov (Applied Physical Chemistry, University of Heidelberg, Germany),
  "Assembly of metal-organic complexes and their oligomers on solid support: design, properties and applications"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-05-15, 15:15,
  mgr Agnieszka Grabarek (IFUJ),
  "Rozszyfrowanie formowania samoorganizujących się monowarstw organicznych SAM zbudowanych z łańcuchów oligopeptydowych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-05-08, 15:15,
  dr Marek Kolmer (IFUJ),
  "Formowanie nanostruktur molekularnych z halogenków arylowych na powierzchni ditlenku tytanu:
   strategie tworzenia inter- oraz intra-molekularnych wiązań kowalencyjnych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-04-24, 15:15,
  Mgr inż. Rafał Zuzak (IFUJ),
  "Niskotemperaturowa mikroskopia STM/AFM w badaniach nanostruktur węglowych na powierzchni Au(111)"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-04-17, 15:15,
  Mgr Mikołaj Gołuński (IFUJ),
  "Symulacje komputerowe mikrokanalików zakończonych grafenem"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-03-27, 15:15,
  dr Marek Kolmer (IFUJ),
  "Dwupróbnikowa spektroskopia tunelowa: wyznaczanie i właściwości transprzewodności"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-03-06, 15:15,
  Dr inż. Ewelina Lipiec (IFJ),
  "Nano-spektroskopia próbek biologicznych: praktyka, problemy i perspektywy” – część II"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-02-27, 15:15,
  Mgr Magdalena Rusaczonek (IFUJ),
  "Wstęp do teorii sprężystości, część 1"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-01-23, 15:15,
  Mgr Michał Kański (IFUJ),
  "Badanie metodą dynamiki molekularnej wpływu kąta padania pocisków na rozkłady kątowe β-karotenu rozpylanego klastrami Ar2000"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-01-16, 15:15,
  Mgr Dawid Maciążek (IFUJ),
  "Symulacje samoorganizujących się nanostruktur indukowanych wiązką jonową"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-01-09, 15:15,
  Mgr Łukasz Bodek (IFUJ),
  "Adsorpcja porfiryn na powierzchni (101) anatazu TiO2 - Badania STM"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-12-19, 15:15,
  Mgr Anna Krzykawska (IFUJ),
  "Formowanie samoorganizujących monowarstw organicznych SAM na bazie molekuł pochodzenia biologicznego"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-12-12, 15:15,
  Mgr Monika Szwed (IFUJ),
  "Porównanie względnej stabilności monowarstw SAM na bazie tioli i karboksyli na powierzchni Ag(111)"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-12-05, 14:30,
  Mgr Mikołaj Gołuński (IFUJ),
  "Komputerowe modelowanie rozpylania grafenu oraz fenyloalaniny z podłoża grafenowego"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-11-21, 14:30,
  Mgr Anna Krzykawska (IFUJ),
  "Monowarstwy SAM - efekt parzystości na przykładzie bifenylokarboksyli na srebrze"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-11-14, 14:30,
  Dr inż. Ewelina Lipiec (IFJ PAN),
  "Nano-spektroskopia próbek biologicznych: praktyka, problemy i perspektywy"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-10-10, 15:15,
  mgr Magdalena Rusaczonek (IFUJ),
  "Zastosowanie modelu warstwowego do określenia elastyczności układów biologicznych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-07-06, 12:00,
  Prof.Michael Tringides, (Iowa State University, Department of Physics, Ames Laboratory - USDOE, USA)
  "Collective, multi-atom diffusion in epitaxial metallic films"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-06-27, 15:00,
  dr Marek Kolmer (IFUJ),
  "Dwupróbnikowe pomiary STM w skali atomowej"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-06-20, 15:00,
  lic. Joanna Dudek (IFUJ),
  "Pomiar przewodnictwa elektrycznego monowarstw alkanotioli przy użyciu złącza molekularnego typu EGaIn"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-06-06, 15:00,
  mgr Mikołaj Gołuński (IFUJ),
  "Komputerowe modelowanie rozpylania grafenu klastrem C60"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-05-23, 15:00,
  mgr Dawid Maciążek (IFUJ),
  "Komputerowe modelowanie profili głębokościowych uzyskiwanych w spektrometrii masowej jonów wtórnych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-04-25, 15:00,
  mgr Jakub Ossowski (IFUJ),
  "Badania samoorganizujących się monowarstw molekularnych na bazie grupy karboksylowej za pomocą spektrometrii masowej jonów wtórnych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-04-24, 16:00 (Join Seminar IFJ PAN and IF UJ),
  mgr  JoannaDanilkiewicz(IFJ PAN),
  "Receptory integrynowe i syndekanowe w komórkach​ raka pęcherza moczowego"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-04-04, 15:00,
  Dr. Omid Faizy Namarvar (1. CEMES-CNRS, Francja;  2. School of Nano Science, Institute for Research in Fundamental Sciences IPM, Tehran, Iran),
  "Designing QHC simple logic gates, half-adder and majority gates circuit on a Si(100)–H surface”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-03-07, 15:00,
  mgr Anna Krzykawska (IFUJ),
  "Analiza struktury mikroskopowej wybranych monowarstw SAM na podłożu Ag(111)"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-02-28, 15:00,
  mgr Łukasz Bodek (IFUJ),
  "Adsorpcja porfiryn na powierzchni TiO2: Badania STM"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-01-24, 15:00,
  mgr Michał Kański (IFUJ),
  "Czy jawne oddziaływania elektrostatyczne w symulacjach reakcji chemicznych są koniecznie potrzebne?"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-01-23, 16:00 (Join Seminar IFJ PAN and IF UJ),
  dr Joanna Zemła (IFJ PAN),
  "Kontrolowana adsorpcja białek do powierzchni jednorodnych i wieloskładnikowych pokryć polimerów inteligentnych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-01-17, 15:00,
  mgr Dawid Maciążek (IFUJ),
  "Klaster CO2  jako alternatywny pocisk w spektrometrii masowej jonów wtórnych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-01-05, 11:00,
  Dr. Konstantin Amsharov (Department of Chemistry and Pharmacy, University of Erlangen-Nuremberg, Germany),
  "Rational Synthesis of Carbon-Based Nanostructures by Zipping Approach"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-01-03, 15:00,
  mgr Magdalena Rusaczonek (IFUJ),
  "Modele elastyczności dla materiałów wielowarstwowych: opis właściwości nanomechanicznych komórek"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2016-11-21, 16:00 (Join Seminar IFJ PAN and IF UJ),
  dr Marta Targosz-Korecka (IFUJ),
  ""
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2016-11-16, 15:00,
  Dr. Sergii Snegir (Chuiko Institute of Surface Chemistry, Kyiv, Ukraine),
  "DIARYLETHENE PHOTOCHROMIC SWITCHERS: FROM SINGLE MOLECULE TO FUNCTIONAL MATERIAL"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2016-11-15, 15:00,
  mgr Jakub Ossowski (IFUJ),
  "Porównanie stabilności termicznej aromatycznych monowarstw SAM na bazie tioli i selenoli"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2016-11-14, 16:00 (Join Seminar IFJ PAN and IF UJ),
  prof. dr hab  Alicja Józkowicz (UJ),
  "Jak rozplątać kwardupleksy by nie starzeć się zbyt szybko: coś dla biologa i coś dla fizyka"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2016-10-25, 15:00,
  dr Jakub Lis (IFUJ),
  "O modelowaniu prądów przy powierzchniach półprzewodników"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2016-10-18, 15:00,
  dr Marek Kolmer (IFUJ),
  "Nowy wielopróbnikowy mikroskop LT-STM: możliwości i ograniczenia"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2016-10-11, 15:00,
  mgr inż. Rafał Zuzak (IFUJ),
  "Synteza nanowstążek grafenowych i inżynieria ich przerwy wzbronionej"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2016-09-27, 15:00,
   mgr Jakub Ossowski (IFUJ),
  "Oscillations in stability of consecutive chemical bonds at the molecule-metal interface in Self-Assembled Monolayers revealed by static SIMS"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2016-07-07, 9:30 (Join Seminar IFJ PAN and IF UJ),
  dr Bartłomiej Zapotoczny (IF UJ),
  „Morfologia i właściwości nanomechaniczne komórek śródbłonka zatok wątroby”
  Place: Institute of Nuclear Physics PAN, ul. Radzikowskiego 152, sala "Studium Doktoranckiego"
 • 2016-06-28, 15:00
  Prof. Antonino Liciardello (Uniwersytet w Katanii, Włochy)
  "Surface engineering by means of supramolecular architectures"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2016-06-14, 15:00,
  mgr Magdalena Jaglarz (IFUJ),
  „Nano-mechanika śródbłonka w diagnostyce dysfunkcji naczyniowej”
  Place: classroom A-1-13, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2016-06-14, 15:00,
  mgr Tomasz  Żaba (IFUJ),
  „Konstrukcja oraz pierwsze pomiary przy pomocy złącza molekularnego typu eGaIn”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2016-06-07, 15:00,
  lic. Łukasz Bodek (IFUJ),
  „Adsorpcja porfiryn na powierzchni rutylu TiO2 (110)-(1x1): Badania STM”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2016-05-17, 15:00,
  mgr Mikołaj Gołuński (IFUJ),
  „Emisja fenyloalaniny z podłoży grafenowych przy bombardowaniu ich klastrami C60”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2016-04-19, 15:00,
  mgr Magdalena Rusaczonek (IFUJ),
  „Indentacja w materiałach warstwowych”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2016-04-07, 9:30 (Join Seminar IFJ PAN and IF UJ),
  dr Lilia Chtcheglova (Johannes Kepler University, Linz Austria),
  „AFM recognition imaging”
  Place: Institute of Nuclear Physics PAN, ul. Radzikowskiego 152, sala "Studium Doktoranckiego"
 • 2016-03-08, 15:00,
  dr Szymon Godlewski (IFUJ),
  „Struktury atomowe i molekularne na powierzchni uwodornionego półprzewodnika”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2016-03-03, 9:30 (Join Seminar IFJ PAN and IF UJ),
  dr Luca Quaroni (IF PAN),
  Photothermal spectromicroscopy of isolated biomolecules and cells
  Place: Institute of Nuclear Physics PAN, ul. Radzikowskiego 152, sala "Studium Doktoranckiego"
 • 2016-02-23, 16:00,
  mgr Tomasz Żaba (IFUJ),
  „Tiole oraz Selenole jako grupa wiążąca w kontekście stabilności układów SAM”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2016-02-10, 9:30  (Join Seminar IFJ PAN and IF UJ),
  dr Marta Targosz-Korecka (IF UJ),
  „Nano-mechanika śródbłonka jako biomarker w chorobach cywilizacyjnych”
  Place: Institute of Nuclear Physics PAN, ul. Radzikowskiego 152, sala "Studium Doktoranckiego"
 • 2016-01-26, 16:00,
  mgr Dawid Maciążek (IFUJ),
  „Modelowanie komputerowe procesów zachodzących w technice FIB przy niskich energiach i kątach ślizgowych”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2016-01-19, 16:00,
  mgr Jakub Ossowski (IFUJ),
  „Struktura i stabilność monowarstw SAM na bazie azobenzenu, chemisorbowanych na podłożach Au(111) oraz Ag(111)”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2016-01-14, 9:30  (Join Seminar IFJ PAN and IF UJ),
  dr hab. Małgorzata Lekka (IFJ PAN),
  „Mikroskopia sił atomowych w ocenie własności fizycznych pojedynczych komórek”
  Place: , Institute of Nuclear Physics PAN, ul. Radzikowskiego 152, sala "Ikarus"

 • 2016-01-12, 16:00,
  mgr Michał Kański (IFUJ),
  „Wpływ obecności tlenu w strukturze polimerów na mechanizm rozpylania”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2016-01-05, 16:00,
  mgr Dominik Wrana (IFUJ),
  „Lokalna zmiana własności elektronowych powierzchni TiO2 poprzez domieszkowanie niobem”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2015-12-15, 16:00,
  mgr Mikołaj Gołuński (IFUJ),
  „Zastosowania podłoży grafenowych w metodach spektroskopii SIMS”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2015-12-08, 16:00,
  mgr Konrad Szajna (IFUJ),
  „Badanie wzrostu struktur organicznych na modyfikowanych wiązką jonową podłożach półprzewodnikowych”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2015-10-13, 16:00,
  mgr Magdalena Rusaczonek (IFUJ),
  „Oddziaływania elektrostatyczne w modelowym układzie próbnik-komórka”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2015-09-21, 15:00,
  Dr. Andrzej Kulik (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland),
  „Nanoscale Infrared Spectroscopy - technique and applications: LHCII proteins and Amyloids”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2015-06-30, 16:30,
  mgr Łukasz Gaża (IFUJ),
  „Komputerowa symulacja erozji powierzchni Ni pod wpływem bombardowania jonami Ar+
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2015-06-26, 12:15,
  Prof. Barbara J. Garrison (Penn State Univ.),
  “Molecular Dynamics Simulations, the Theoretical Partner to SIMS Experiments”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2015-06-23, 16:30,
  mgr Jakub Ossowski (IFUJ),
  „Struktura i właściwości Alkynów na powierzchni Au(111)”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2015-06-16, 16:30,
  mgr Mateusz Wojtaszek (IFUJ),
  „Pomiary przewodności metodączteropróbnikową powierzchni TiO2
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2015-06-16, 16:30,
  mgr Mateusz Wojtaszek (IFUJ),
  „Pomiary przewodności metodączteropróbnikową powierzchni TiO2
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2015-06-09, 16:30,
  mgr inż. Łukasz Zając (IFUJ),
  „Barwnikowe ogniwa słonczne”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2015-06-02, 16:30,
  mgr Dminik Wrana (IFUJ),
  „W stronę przełączania rezystywnego: powstawanie defektów w TiO2(110) i Nb:TiO2(110)”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza11
 • 2015-05-19, 16:30,
  lic. Michał Kański (IFUJ),
  „Modelowanie komputerowe procesu modyfikacji warstw polimerowych PLA pociskami C60
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza11
 •  2015-05-05, 16:30,
  lic. Dominika Gnatek (IFUJ),
   „Badania strukturalne monowarstw organicznych typu SAM zbudowanych z pochodnych azobenzenu”
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza11
 • 2015-04-28, 16:30,
  mgr Konrad Szajna (IFUJ),
  "BWpływ struktury powierzchni TiO2 (110) na stabilność cienkich warstw organicznych",
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza11
 • 2015-04-21, 16:30,
  lic. Dawid Maciążek (IFUJ),
  "Badanie kierunków emisji atomów z powierzchni Ag i Mo bombardowanych pociskami Arn ”,
  Place:
  classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza11
 • 2015-03-17, 16:30,
  mgr Tomasz Żaba (IFUJ),
  "Struktura warstw SAM na bazie peptydów z szeregu homologcznego CyGlyn (n=0-5)”,
  Place:
  classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza11
 • 2015-01-27, 16:30,
  mgr Mateusz Wojtaszek (IFUJ),
  "Pomiary przewodności powierzchni Ge(001) oraz H:Ge(001) metodą czteropróbnikową”,
  Place:
  classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza11
 • 2015-01-27, 15:00,
  mgr Ewelina Kubicz (IFUJ),
  "Determination of spatial resolution of the J-PET scanner constructed of plastic scintillators”,
  Place:
  classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza11
 • 2015-01-20, 16:30,
  mgr Tomasz Żaba (IFUJ),
  "Budowa i zastosowanie wielkopowierzchniowego złącza molekularnego typu eGaI”,
  Place:
  classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza11
 • 2015-01-20, 15:00,
  mgr Ewelina Baran (IFUJ),
  "Kryptobiotyczne ochotki afrykańskiej”,
  Place:
  classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza11

 • 2015-01-13, 16:30,
  mgr Jakub Ossowski (IFUJ),
  "Porównanie stabilności wiązań S-Au i Se-Au w alifatycznych oraz aromatycznych samoorganizujących się monowarstw molekularnych”,
  Place:
  classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza11
 • 2014-12-16, 16:30,
  lic. Michał Kański (IFUJ),
  "Modelowanie komputerowe procesu modyfikacji warstw polimerowych PLA pociskami C 60”,
  Place:
  classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza11
 • 2014-12-16, 15:00,
  mgr inż. Agnieszka Nalepa (IFUJ),
  "Tunable Resistive Pulse Sensing - a new technique for measuring the
   properties of red cells”,
  Place:
  classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4
 • 2014-12-09, 16:30,
  lic. Grzegorz Pałka (IFUJ),
  "Fragmentacja molekuł organicznych w technice SIMS”,
  Place:
  classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4
 • 2014-12-09, 15:00,
  mgr Bartłomiej Zapotoczny (IFUJ),
  "Nanocząstki magnetyczne w zastosowaniach biomedycznych”,
  Place:
  classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4
 • 2014-12-02, 15:00,
  mgr Bogdan Łabędź (IFUJ),
  "Współczesne metody pomiaru masy pojdynczej komórki”,
  Place:
  classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4
 • 2014-11-25, 16:30,
  mgr inż. Łukasz Zając (IFUJ),
  "Morfologia warstw porfiryn na powierzchni dwutlenku tytanu”,
  Place:
  classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4
 • 2014-11-25, 15:00,
  mgr Maria Janikowska (IFUJ),
  "Molekularna detekcja życia na Marsie i jego ziemskich odpowiedników”,
  Place:
  classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4
 • 2014-11-18, 15:00,
  mgr Magdalena Marzec (IFUJ),
  "Diagnostyka zmian lipidowych w układach biologicznych za pomocą spektrometrii masowej ToF-SIMS”,
  Place:
  classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4
 • 2014-11-04, 16:30,
  dr Ewelina Szymańska - Skolimowska (IFUJ),
  "Electron impact induced anion formation”,
  Place:
  classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4
 • 2014-11-04, 15:00,
  Mgr Tomasz Witko (IFUJ),
  "Patchclamp czyli fizyka w służbie biologii i medycynie”,
  Place:
  classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4
 • 2014-10-28, 16:30,
  mgr Marek Kolmer (IFUJ),
  "Rola grup hydroksylowych w reakcji polimeryzacjina powierzchni TiO2(011)”,
  Place:
  classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4
 • 2014-10-28, 15:00,
  mgr Magdalena Jaglarz (IFUJ,
  "Nano-mechanika śródbłonka w diagnostyce dysfunkcji naczyniowej”,
  Place:
  classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4
 • 2014-10-21, 15:00,
  mgr Katarzyna Małek - Ziętek (IFUJ),
  "Rola glikokaliksu w procesie przerzutowania nowotworów”,
  Place:
  classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta

 • 2014-10-14, 12:00,
  Dr Janusz Sadowski (firma BIONAVIS, Finlandia),
  „Multi-Parametric Surface Plasmon Resonance – a new optical characterization method
  for molecular interactions and ultra-thin films”,
  Place:
  classroom 057, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-06-24, 15:15:00,
  Mgr Magdalena Jaglarz (ZFNiN, Instytut Fizyki UJ),
  „Właściwości mechaniczne śródbłonka ex vivo vs in vitro”,
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-06-03, 15:15:00,
  Agnieszka Noworolska (ZFNiN, Instytut Fizyki UJ),
  „Analiza struktury i stabilności monowarst organicznych naftalenotioli i naftalenoselenoli na powierzchni Au(111)”,
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-05-20, 15:15:00,
  Mgr Jakub Ossowski (ZFNiN, Instytut Fizyki UJ), "Analiza stabilności interfejsu molekuła-metal w strukturach SAM za pomocą spektrometrii masowej SIMS",
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-05-16, 12:00:00,
  Prof. Dr. Michael Zharnikov (Universität Heidelberg, Niemcy), "Chemical lithography and nanofabrication with monomolecular resists and templates",
  Place: classroom 056, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-05-13, 15:15:00,
  Mgr Konrad Szajna (Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki UJ), "Wpływ anizotropii podłoża TiO2(110) modyfikowanego wiązką jonową na wzrost struktur molekularnych para-hexaphenylu",
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-05-06, 15:15:00,
  Mgr Tomasz Żaba (ZFNiN, Instytut Fizyki UJ), "Preparatyka oraz charakterystyka warstw SAM alkinów na podłożach Au(111)",
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-04-29, 15:15:00,
  Mgr Dominik Wrana (Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki UJ), "Stabilność struktur molekularnych para-hexaphenylu na ditlenku tytanu",
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-04-08, 15:15:00,
  Dawid Maciążek (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Modelowanie komputerowe porocesu rozpylania przy użyciu formalizmu CUDA",
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-03-25, 15:15:00,
  Mgr Grzegorz Brzezinka (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Wieloparametrowa analiza niewielkich odkształceń komórek śródbłonka",
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-03-18, 15:15:00,
  Mgr Marek Kolmer (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Reakcja polimeryzacji na powierzchni rutylu TiO2(011)",
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-03-11, 15:15:00,
  Dr Jakub Lis (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Pomiary przewodności powierzchni Ge(001) - interpretacja",
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-03-04, 15:15:00,
  Mgr Mateusz Wojtaszek (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Pomiary przewodności powierzchni Ge(001)",
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-01-28, 15:15:00,
  Mgr Jakub Ossowski (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Analizy stabilnosci interfejsu molekula-metal w strukturach SAM za pomoca spektrometrii masowej SIMS",
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-01-21, 15:15:00,
  Mgr inż. Łukasz Zając (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Adsorpcja porfiryn na powierzchni TiO2",
  Mgr Tomasz Żaba (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Wymuszona powierzchnią separacja fazowa blend polimerowych w ferroelektrycznych diodach pamięci"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-01-14, 15:15:00,
  Mgr Magdalena Jaglarz (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Ocena właściwości mechanicznych warstwy intima aorty ludzkiej",
  Mgr inż. Agnieszka Nalepa (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Dysfunkcja śródbłonka w hiperglikemii - ocena zmian parametru elastyczności"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2014-01-07, 15:15:00, Mgr Dominik Wrana (Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki UJ), "Badanie procesu wzrostu molekuł para-sexiphenylu na powierzchni ditlenku tytanu"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2013-12-17, 15:15:00, Mgr Katarzyna Małek (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Ocena kardiotoksyczności nanocząstek SPION w modelu in vitro dysfunkcji komórek śródbłonka"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2013-12-03, 15:15:00, Mgr Konrad Szajna (Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki UJ), "Nanościeżki platynowe - wytwarzanie i badanie właściwości strukturalnych przy pomocy mikroskopii elektronowej oraz mikroskopii sił atomowych"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2013-11-22, 15:15:00, Dr. Christian A. Bobisch (University of Duisburg-Essen, Faculty of Physics, Germany), "Electronic transport in protected surface states"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2013-11-22, 14:15:00, Prof. Robert Szoszkiewicz (Department of Physics, Kansas State University, USA), "Using single molecule AFM methods to find and characterize folding intermediates of a simple model protein"
  Place: classroom 258, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2013-11-12, 15:15:00, Mgr inż. Rafał Zuzak (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Charakteryzacja uwodornionych powierzchni (001) krzemu uzyskanych poprzez otwarcie „kanapek” Si:H w warunkach ultrawysokiej próżni"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2013-09-03, 15:15:00, Jakub Ossowski (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Porównanie względnej stabilności samoorganizujących się monowarstw organicznych tioli i selenoli chemisorbowanych na powierzchni Ag(111)"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2013-06-04, 15:15:00, Mgr Marek Kolmer (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Atomic-scale defects on hydrogenated Ge(001) surface"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2013-05-28, 15:15:00, Mgr Michał Sarna (Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza), "Nanomechanical analysis of melanoma cells"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2013-05-21, 15:15:00, Jacek Szczerbiński (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Searching for pulse-pressure sensitive features of vascular endothelium"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2013-04-23, 15:15:00, Mgr Mateusz Wojtaszek (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Silver growth on Ge(001) surface"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2013-03-19, 15:15:00, Mgr Amir A.Ahmad Zebari (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "PTCDA on Pristine and Hydrogen Terminated Germanium Surfaces STM & STS study"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2013-01-22, 15:15:00, Mgr Agnieszka Kołodziejczyk (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Nowy model diagnostyki komórek śródbłonka z wykorzystaniem nanoindentacji ostrzem AFM"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2013-01-15, 15:15:00, Mgr Katarzyna Małek (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Wpływ nanocząstek tlenku żelaza SPIONs(+) na komórki śródbłonka. Rozwiązanie zagadki toksyczności"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2013-01-08, 15:15:00, Dr Jakub Lis (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Simulations of the surfaces Ge(001) and Ge(001):H"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2012-12-18, 15:15:00, Jacek Szczerbiński (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Pulse-pressure dependent nanomechanics of vascular endothelium"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2012-12-11, 15:15:00, Mgr Marek Kolmer (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Single-molecule chemistry on semiconductors: enyne and diyne molecules on Ge(001); DBBA molecules on TiO2(011)"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2012-11-20, 15:15:00, Prof. Lev Kantorovitch (Department of Physics, School of Natural and Mathematical Sciences, King' s College London, UK), "NC-AFM imaging and manipulation of the Cu(110):O surface: experiment and simulations"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2012-09-14, 12:15:00, Christian Teichert (Institut für Physik, Montanuniversität Leoben, Austria), "Atomic force microscopy based nanostructure research"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2012-07-18, 15:15:00, PD Dr. Volker Deckert (Institute of Physical Chemistry, Jena University, Germany), "Nanoscale Raman Spectroscopy"
  Place: classroom na antresoli, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2012-07-17, 14:15:00, Mgr Maciej Rogala (Katedra Fizyki Ciała Stałego, Uniwersytet Łódzki), "Przełączanie rezystywne w TiO2"
  Place: classroom 355, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2012-06-19, 15:15:00, Mgr Amir Zebari (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "The Kurds History and Culture"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2012-06-05, 15:15:00, Mgr Mateusz Wojtaszek (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Attempts to measure the surface conductance between gold islands assembled on MoS2 surface"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2012-05-29, 15:15:00, Mgr Agnieszka Szczygieł (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "1-Methylnicotinamide (MNA) reduces inflammatory responses in human endothelial cells as revealed by nanoindentation spectroscopy using an AFM tip"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2012-05-22, 15:15:00, Mgr Marek Kolmer (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Towards atomic-scale logic gates: Electronic properties of dangling-bond nanostructures on hydrogen passivated semiconductor surfaces"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2012-05-18, 12:15:00, Professor John T. Yates, Jr. (Department of Chemistry, University of Virginia, USA), "Photoexcitation of Semiconductor TiO2 - Watching Electrons and Holes at Work"
  Place: Sala „Kazimierza Wielkiego” w Collegium Maius UJ

 • 2012-05-07, 15:00:00, Prof. Dr med. Hans Oberleithner (Professor of Physiology & Chairman of Institute of Physiology II University of Münster, Germany), "Sodium: a wolf in sheep's clothing"
  Place: Sala Ateńska, Park Technologiczny LifeScience, ul. Bobrzyńskiego 14

 • 2012-04-24, 15:15:00, Mgr Robert Paruch (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Mikroskopowe charakterystyki rozpylania a profilowanie głębokościowe"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2012-04-03, 15:15:00, Dr Marc Richter (JPK Instruments AG), "Label - free identification of lipid and protein areas at the nano-meter scale on single cells"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2012-03-19, 12:15:00, Prof. Robert Szoszkiewicz (Department of Physics, Kansas State University, USA), "Chemical and topographical nanopatterning of polymers using thermochemical nanolithography"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2012-02-28, 15:15:00, Marcin Korzekwa (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Charakteryzacja procesu wzrostu pojedynczych nanowysp Au na podłożu MoS2"
  Place: classroom 355, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2012-01-17, 15:15:00, mgr Grzegorz Brzezinka (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Strategies for the force spectroscopy of cells and biomolecules"
  Place: classroom 355, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-12-20, 15:15:00, mgr Mateusz Wojtaszek (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Surface conductance measurements and Scanning Tunneling Potentiometry (STP) of 2D gold structures assembled on germanium (001) surface"
  Place: classroom 355, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-12-13, 15:15:00, mgr Marek Kolmer (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Dangling-bond nanostructures on hydrogen passivated Ge(001)"
  Place: classroom 355, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-12-06, 15:15:00, Katarzyna Małek (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński), "Research in Atomic Force Microscopy to stretch single protein molecules"
  Place: classroom 355, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-11-15, 15:15:00, mgr inż. Maciej Bazarnik (Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska), "Wpływ monokrystalicznych podłoży na reakcje izomeryzacji pojedynczych molekuł związków azowych"
  Place: classroom 355, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-11-08, 15:15:00, mgr Amir Zebari (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Temperature - dependent nanostructuring of TiO2(110) by low energy ion irradiation"
  Place: classroom 355, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-10-24, 15:15:00, Prof. Dr. Edwin C. Constable (Department of Chemistry, University of Basel), "From energy levels to molecular design… or how to get molecules that do what you want, when you want"
  Place: classroom 355, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-10-11, 15:15:00, Ms. Kanupriya Khurana Ms. Kanupriya Khurana, "Study of doping effects on wide band gap solid solutions of bis-(8-hydroxyquinoline) Zinc complexes doped with Magnesium"
  Place: classroom 355, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-10-04, 15:15:00, mgr Robert Paruch (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Równowagowy statystyczny model rozpylania - przegląd"
  Place: classroom 355, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-07-13, 12:15:00, mgr Paweł Dąbrowski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki), "Badanie struktury elektronowej grafenu za pomocą mikroskopii bliskich oddziaływań"
  Place: classroom 355, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-06-21, 15:15:00, Prof. Klaus Wandelt (Institute of Physical and Theoretical Chemistry of the University Bonn, Germany, Institute of Experimental Physics, University of Wroclaw), "Future challenges of Surface Science"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-06-07, 15:15:00, Prof. dr hab. Marek Stankiewicz (Zakład Promieniowania Synchrotronowego, Instytut Fizyki UJ), "-169 IFUJ: Laboratorium Ultra Szybkich Procesów"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-05-24, 15:15:00, mgr Paweł Hermanowicz (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ), "Automatyzacja analizy krzywych siłowych"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-04-28, 15:15:00, Dr. Irena Stará (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague), "Towards Nonplanar Extender Aromatic Systems"
  Place: classroom 258, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-04-19, 15:15:00, dr Marta Targosz-Korecka (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Ocena inicjacji apoptozy w komórkach nowotworowych metodami mikroskopii sił atomowych"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-04-05, 15:15:00, mgr Amir Zebari (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "TiO2(110) Rutile Surface Nano-Structuring with Low Energy Ion Beam"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-03-24, 10:15:00, Dr. Christian Joachim (Centre d'Elaboration de Matériaux et d'Etudes Structurales (CEMES-CNRS), Toulouse, France), "Quantum Hamiltonian Computing (QHC) architecture for molecules and surface atomic circuits"
  Place: classroom 057, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-03-22, 14:00:00, mgr Marek Kolmer (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Hydrogen terminated Ge(001) surface"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-03-15, 15:15:00, mgr Mateusz Wojtaszek (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "4-probe microscopy - construction, possibilities, first measurements"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-03-08, 15:15:00, mgr Agnieszka Szczygieł (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Wpływ cytokiny TNF-alfa na komórki śródbłonka"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-01-25, 15:15:00, mgr Dawid Toton (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Adsorpcja molekuł PTCDA na InSb(001) - łańcuchy"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-01-18, 15:15:00, Prof. dr hab. Jan Potempa (Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ), "Czynniki wirulencji Porphyromonas gingivalis i ich rola w patogenezie zapalenia przyzębia (parodontozy)"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2011-01-07, 12:15:00, Prof. Lev Kantorovitch (King's College London, UK), "Self-assembly of H-bonded networks on the Au(111) surface"
  Place: seminar room "antresola", Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-12-22, 12:00:00, mgr Szymon Godlewski (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Chemically functionalized metal oxide: TPA/TiO2 system"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-12-07, 15:15:00, mgr Robert Paruch (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Połączenie statystycznego modelu rozpylania z wynikiem symulacji komputerowej w celu przygotowania profilu głębokościowego materiału"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-11-30, 15:15:00, Dr. Anisha Thayil (Postdoctoral research assistant, Department of Engineering Science, University of Oxford, UK), "Adaptive Harmonic Generation Microscopy"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-11-23, 15:15:00, mgr Marek Kolmer (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Nanostrukturyzacja powierzchni rutylu TiO2(110)"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-11-16, 15:15:00, mgr Mateusz Wojtaszek (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy w systemie 4-probe STM"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-11-09, 15:15:00, mgr Grzegorz Brzezinka (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "TERS - podsumowanie dotychczasowych dokonań oraz układ AFM/Raman w ZFNiN UJ"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-06-08, 15:15:00, mgr Robert Paruch (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Przykłady graficznej prezentacji wyników symulacji komputerowej przy pomocy programu VMD"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-06-01, 15:15:00, mgr Agnieszka Szczygieł (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Mikroskopia Sił Atomowych do badań płucnych komórek nowotworowych A-549"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-05-25, 15:15:00, Prof. Robert Szoszkiewicz (Department of Physics, Kansas State University, USA), "Some applications and basic research in bio-nano-technology: from pulling single protein molecules to thermochemical nanolithography"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-05-18, 15:15:00, Mateusz Wojtaszek (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Wpływ kontrolowanej atmosfery na zjawisko tarcia w skali atomowej na powierzchni monokryształów NaCl i MoS2"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-05-11, 15:15:00, mgr Szymon Godlewski (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Molekuły organiczne na powierzchniach tlenku tytanu - możliwości tworzenia nanostruktur"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-05-04, 15:15:00, mgr Łukasz Rzeźnik (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Modelowanie komputerowe mechanizmu erozji warstw organicznych wywołanej strumieniem klasterów o niewielkich prędkościach, zbudowanych z atomów gazów szlachetnych"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-04-20, 15:15:00, Natalia Tomaszewska (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Badania powierzchni InSb(001)-c(8x2) wysoce wzbogaconej w ind - próby modyfikacji obsadzenia pozycji In1"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-04-13, 15:15:00, Marek Kolmer (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Metaliczne nanostruktury na powierzchni rutylu TiO2(110)"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-03-30, 15:15:00, mgr Dawid Toton (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Obliczenia DFT na dużych modelach InSb za pomocą algorytmu Quickstep"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-03-23, 15:15:00, mgr inż. Maciej Krzywiecki (Zakład Fizyki Stosowanej, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej), "Badania ultracienkich warstw CuPc osadzonych na naturalnym podłożu Si(111)"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-03-09, 15:15:00, mgr Anna Radzik (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Dynamiczna spektroskopia sił a choroby depozytowe białek"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-03-02, 15:15:00, mgr Grzegorz Goryl (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Własności elektryczne molekuł osadzonych na powierzchniach"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-01-26, 15:15:00, dr hab. Piotr Cyganik (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Od memristora do jednokomórkowca"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-01-19, 15:15:00, mgr Łukasz Rzeźnik (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Modelowanie komputerowe procesów towarzyszących uderzeniom dużych klasterów"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-01-12, 15:15:00, mgr Szymon Godlewski (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Molekuły organiczne na powierzchni tlenku tytanu - obrazowanie mikroskopem STM"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2010-01-05, 15:15:00, mgr Agnieszka Szczygieł (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Research on selfassembling of charged proteins using Kelvin Probe Force Microscopy"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2009-12-15, 15:15:00, Grzegorz Brzezinka (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Badanie właściwości i funkcji śródbłonka przy użyciu mikroskopii sił atomowych oraz spektroskopii sił międzymolekularnych"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2009-12-08, 15:15:00, mgr Robert Paruch (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), „Profilowanie głębokościowe pociskami klasterowymi - modelowane komputerowo”
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2009-11-17, 15:15:00, dr Bartosz Such (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Użycie sensora typu 'tuning fork' w bezkontaktowej mikroskopii sił atomowych"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2009-06-30, 15:15:00, dr Jakub Prauzner - Bechcicki (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Spektroskopia ramanowska w skali „nano”"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2009-06-16, 15:15:00, mgr Krzysztof Sajewicz (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Własności powierzchni układów typu AIIIBV - obliczenia z pierwszych zasad, cz.2"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2009-06-09, 15:15:00, mgr Grzegorz Goryl (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "STM/STS i ARPES jako techniki komplementarne"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2009-05-26, 15:15:00, Agnieszka Szczygieł (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Badanie naładowanych struktur białkowych przy pomocy biosensora z sondą Kelvina"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2009-05-12, 15:15:00, mgr Anna Radzik (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Analiza właściwości adhezyjnych krioglobulin za pomocą AFS i DFS na przykładzie Cryo IgG- wstępne wyniki i wnioski"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2009-05-05, 15:15:00, mgr Robert Paruch (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Pierwsze wnioski z symulacji komputerowej bombardowania powierzchni srebra serią pocisków C60 lub Au3"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2009-04-28, 15:15:00, mgr Dawid Toton (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Powierzchnia InSb(001) - struktura i problemy"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2009-04-21, 15:15:00, mgr Łukasz Rzeźnik (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Surface erosion of Ag{111} substrate by multiple impacts of cluster projectiles"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2009-04-07, 15:15:00, mgr Szymon Godlewski (ZFNiN, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Obrazowanie molekuł organicznych na powierzchni tlenku tytanu (011) przy użyciu skaningowego mikroskopu tunelowego"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2009-03-31, 15:15:00, M.Tech. Sandeep Yadav (Amity Institute of Nanotechnology, Noida, India), "Fuel cell and their applications and role of nanotechnology"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2009-03-10, 15:15:00, mgr Krzysztof Sajewicz (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Własności powierzchni układów typu AIIIBV - obliczenia z pierwszych zasad"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 • 2009-03-03, 15:15:00, mgr Grzegorz Goryl (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), "Badania w skali nano przy użyciu spektroskopii tunelowej"
  Place: classroom 251, Institute of Physics UJ, ul. Reymonta 4

 

joomla template 1.6