Ge(001) before and after gold evaporation and annealing
Kernel of the 4-probe microscope (left), crushed tip on Si surface (middle), two STM tips over gold structures on Ge(001) surface

Weekly seminars

 

 

 • 2020-06

 • 2020-06-23, 15:00,
  Dr Marek Kolmer (Center for Nanophase Materials Sciences, Oak Ridge National Laboratory, USA ),
  "Wykorzystanie zaawansowanych technik skaningowej mikroskopii tunelowej do charakteryzacji magnetycznych izolatorów topologicznych na bazie MnBi2Te4"
  Place: TEAMS platform
 • 2020-06-02, 15:00,
  mgr inż. Katarzyna Skirlińska  (IFUJ),
  "Hierarchiczna analiza klastrowa czy metoda korelacji Pearsona – która z metod jest bardziej użyteczna w analizie statystycznej widm i map TERS amyloidów-β zmierzonych w cieczy?"
  Place: SKYPE platform
 • 2020-03-03, 14:00,
  Dr Mustafa Kansiz  (Photothermal Spectroscopy Corp),
  "Simultaneous Submicron IR and Raman Microscopy/Imaging - Breaking the Limits of Traditional IR Microscopy with Optical Photothermal Infrared (O-PTIR)"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2020-02-25, 15:00,
  mgr Irena Izydorczyk (IFUJ),
  "Badanie wstążek nanografenowych za pomocą niskotemperaturowej mikroskopii SPM"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2020-01-31, 14:00,
  Dr. David Perez-Guaita, (MSCA-Fellow, FOCAS Research Institute, Technological University Dublin)
  "Multivariate Analysis and Vibrational Spectroscopy: A marriage of convenience"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2020-01-21, 15:00,
  mgr Łukasz Bodek (IFUJ),
  "Depozycja molekuł do badań w próżni - metody alternatywne"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2020-01-14, 15:00,
  mgr Sviatoslav Hrabar (IFUJ),
  "Investigation of the particle ejection process from clean and phenylalanine covered carbon nanotubes bombarded by keV C60"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2020-01-07, 15:00,
  mgr Katarzyna Skirlińska (IFUJ),
  "Metody wstępnej obróbki widm Ramana i TERS dla próbek biologicznych oraz ich analizy statystycznej metodą HCA"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-12-17, 15:00,
  mgr Lutosława Mikowska (IFUJ),
  "Hiperspolaryzowane gazy szlachetne"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-12-10, 14:00,
  mgr inż. Sara Seweryn (IFUJ),
  "Spektroskopia Ramana wzmocniona na ostrzu sondy skanującej"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-12-03, 14:00,
  dr. Adrian Cernescu (Senior Application Engineer, neaspec GmbH, Niemcy),
  "Nanoscale IR imaging and spectroscopy applications"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-11-26, 15:00,
  dr hab. Zenon Rajfur , mgr Tomasz Kołodziej (IFUJ),
  "Mikroskopia optyczna w badaniach procesu mechanotransdukcji komórkowej"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-11-19, 15:00,
  mgr Magdalena Rusaczonek (IFUJ),
  "AFM w biologii i medycynie - najnowsze wyniki"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-10-29, 15:00,
  dr Bartłomiej Zapotoczny (IFUJ),
  "Postępy w badaniach fenestracji w komórkach śródbłonka zatok wątroby"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-10-22, 15:00,
  mgr Monika Szwed (IFUJ),
  "Wytwarzanie czystych chemicznie nanomembran węglowych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-10-15, 15:30,
  mgr Anna Krzykawska (IFUJ),
  "N-heterocykliczne karbeny jako platforma do tworzenia wysokiej jakości monowarstw organicznych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-09-17, 15:00,
  mgr Rafał Zuzak (IFUJ),
  "Badanie właściwości fizycznych nanostruktur grafenowych wytwarzanych na powierzchniach wybranych kryształów"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-06-25, 15:00,
  mgr Magdalena Rusaczonek (IFUJ),
  "Zastosowanie dynamiki molekularnej do modelowania glikokaliksu, cd."
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-06-11, 15:00,
  mgr Michał Kański (IFUJ),
  "Zastosowanie klastrów (H2O)n w spektrometrii mas jonów wtórnych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-06-04, 15:00,
  mgr Dawid Maciążek (IFUJ),
  "Symulacje powstawania nanostruktur powierzchniowych podczas bombardowania wiązką jonową"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-05-28, 15:00,
  mgr Łukasz Bodek (IFUJ),
  "Adsorpcja ftalocyjanin cyny (SnPc) na powierzchni rutylu (110) TiO2"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-04-16, 15:00,
  mgr Agnieszka Grabarek (IFUJ),
  "Monowarstwy SAM z fosfonową grupą czołową"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-02-19, 15:00,
  mgr Magdalena Rusaczonek (IFUJ),
  "Zastosowanie dynamiki molekularnej do modelowania glikokaliksu"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-01-15, 15:00,
  mgr Michał Kański (IFUJ),
  "Opracowanie potencjału ReaxFF z ładunkami niejawnymi
  do opisu oddziaływań w układach C/H/O"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2019-01-08, 15:00,
  mgr Sviatoslav Hrabar (IFUJ),
  "Study of the application of the 2D substrates in SIMS experiments"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-11-20, 15:00,
  mgr Mateusz Wróbel (IFUJ),
  "Stabilność termiczna warstw SAM na bazie naftalenu na powierzchni Ag(111)"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-10-30, 15:00,
  mgr Mikołaj Gołuński (IFUJ),
  "Modelowanie komputerowe rozpylenia cienkiej warstwy organicznej z grafenu"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11

 • 2018-10-23, 15:00,
  mgr Jacek Szczerbiński (Politechnika Federalna w Zurychu,  Laboratorium Chemii Organicznej),
  "Nanocząstki, plazmony i gorące elektrony, czyli jak zrobić desorpcję stymulowaną elektronami w warunkach standardowych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-10-16, 15:00,
  mgr Dawid Maciążek (IFUJ),
  "Wpływ kąta padania wiązki na powstawanie nanostruktur powierzchniowych w technice SIMS"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-10-03, 11:15,
  Dr. Sascha Koch (Universität Bielefeld​, Germany),
  "Carbon Nanomembranes"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-06-28, 14:00,
  mgr Łukasz Bodek (IFUJ),
  "Adsorpcja ftalocyjanin cyny (SnPc) na powierzchni rutylu (011) TiO2 – Badania STM"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-06-26, 15:15,
  mgr Magdalena Rusaczonek (IFUJ),
  "Wstęp do teorii sprężystości, część 2"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-06-19, 15:15,
   Dr. Francesco Allegretti  (Physics Department E20, Technical University of Munich, Germany),
  "Tailoring and atomic-scale description of hybrid nanostructures on surfaces: a spectroscopy view"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-06-05, 15:15,
  mgr Dawid Maciążek (IFUJ),
  "Symulacje komputerowe procesu deponowania molekuł organicznych za pomocą klastra argonowego"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-05-29, 15:15,
  Prof. Dr. Michael Zharnikov (Applied Physical Chemistry, University of Heidelberg, Germany),
  "Assembly of metal-organic complexes and their oligomers on solid support: design, properties and applications"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-05-15, 15:15,
  mgr Agnieszka Grabarek (IFUJ),
  "Rozszyfrowanie formowania samoorganizujących się monowarstw organicznych SAM zbudowanych z łańcuchów oligopeptydowych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-05-08, 15:15,
  dr Marek Kolmer (IFUJ),
  "Formowanie nanostruktur molekularnych z halogenków arylowych na powierzchni ditlenku tytanu:
   strategie tworzenia inter- oraz intra-molekularnych wiązań kowalencyjnych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-04-24, 15:15,
  Mgr inż. Rafał Zuzak (IFUJ),
  "Niskotemperaturowa mikroskopia STM/AFM w badaniach nanostruktur węglowych na powierzchni Au(111)"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-04-17, 15:15,
  Mgr Mikołaj Gołuński (IFUJ),
  "Symulacje komputerowe mikrokanalików zakończonych grafenem"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-03-27, 15:15,
  dr Marek Kolmer (IFUJ),
  "Dwupróbnikowa spektroskopia tunelowa: wyznaczanie i właściwości transprzewodności"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-03-06, 15:15,
  Dr inż. Ewelina Lipiec (IFJ),
  "Nano-spektroskopia próbek biologicznych: praktyka, problemy i perspektywy” – część II"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-02-27, 15:15,
  Mgr Magdalena Rusaczonek (IFUJ),
  "Wstęp do teorii sprężystości, część 1"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-01-23, 15:15,
  Mgr Michał Kański (IFUJ),
  "Badanie metodą dynamiki molekularnej wpływu kąta padania pocisków na rozkłady kątowe β-karotenu rozpylanego klastrami Ar2000"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-01-16, 15:15,
  Mgr Dawid Maciążek (IFUJ),
  "Symulacje samoorganizujących się nanostruktur indukowanych wiązką jonową"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2018-01-09, 15:15,
  Mgr Łukasz Bodek (IFUJ),
  "Adsorpcja porfiryn na powierzchni (101) anatazu TiO2 - Badania STM"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-12-19, 15:15,
  Mgr Anna Krzykawska (IFUJ),
  "Formowanie samoorganizujących monowarstw organicznych SAM na bazie molekuł pochodzenia biologicznego"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-12-12, 15:15,
  Mgr Monika Szwed (IFUJ),
  "Porównanie względnej stabilności monowarstw SAM na bazie tioli i karboksyli na powierzchni Ag(111)"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-12-05, 14:30,
  Mgr Mikołaj Gołuński (IFUJ),
  "Komputerowe modelowanie rozpylania grafenu oraz fenyloalaniny z podłoża grafenowego"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-11-21, 14:30,
  Mgr Anna Krzykawska (IFUJ),
  "Monowarstwy SAM - efekt parzystości na przykładzie bifenylokarboksyli na srebrze"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-11-14, 14:30,
  Dr inż. Ewelina Lipiec (IFJ PAN),
  "Nano-spektroskopia próbek biologicznych: praktyka, problemy i perspektywy"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 • 2017-10-10, 15:15,
  mgr Magdalena Rusaczonek (IFUJ),
  "Zastosowanie modelu warstwowego do określenia elastyczności układów biologicznych"
  Place: classroom B-1-02, Institute of Physics UJ, ul. Łojasiewicza 11
 
 
 
joomla template 1.6